Bất động sản Nha Trang đón đầu cơ hội tăng trưởng

Chia sẻ tin này:

Với định hướng phát triển thành phố trực thuộc trung ương, bất động sản Nha Trang có nhiều cơ hội thu hút đầu tư.

Theo kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030, dự kiến tỉnh Khánh Hòa là thành phố trực thuộc trung ương. Trong đó, thành phố Nha Trang định hướng trở thành đô thị du lịch biển quốc gia và quốc tế, bước đầu trở thành một thành phố thương mại du lịch tầm vóc Đông Nam Á.

Đến năm 2025, Khánh Hòa tập trung nguồn lực hoàn thiện tiêu chuẩn đô thị loại I với Nha Trang và khu vực nội ô hiện nay. Tỉnh sẽ đầu tư xây dựng 19 phường hiện trạng và xã Vĩnh Thái đảm bảo tiêu chuẩn phường thuộc đô thị loại I. Đến năm 2030, Khánh Hòa tập trung nâng cấp các xã đạt tiêu chuẩn thành lập phường, đạt tỷ lệ đô thị hóa 95%. Đồng thời, chính quyền tiếp tục hoàn thiện tiêu chuẩn phường thuộc đô thị loại I đối với các phường đã công nhận và các xã dự kiến phát triển thành phường còn lại.

Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm